Erik Endlich | Tekstschrijver Almelo

Erik Endlich – ruim 20 jaar ervaring in tekstschrijven! Voorheen schreef ik onder meer voor de regionale dagbladpers, tegenwoordig werk ik als vaste columnist voor het Twentse weekblad De Roskam; gebundelde columns zijn verzameld en uitgegeven in het boek “Witte Kuiten”.

Tevens schrijf ik als redacteur/columnist voor het vakbondsblad Nova én maak ik interviews en human-interest epistels voor dat bondsblad en diverse personeels- en clubbladen. Daarbij concipieer ik, in mijn hoedanigheid van griffier en manager bij de rechtbank Almelo, (zakelijke) processen-verbaal, vonnissen en beschikkingen en produceer ik bijdragen voor jaarverslagen en informatieve teksten voor web en intranet.

Verder verricht ik werkzaamheden als voorlichter en lid van de landelijke werkgroep Publieksvoorlichting, in het kader waarvan ik teksten schreef voor TeRecht!, een voor alle scholieren in het middelbare onderwijs bestemde brochure over rechtspraak, en voor de daarbij behorende docentenhandleiding. Commerciële teksten schreef ik tijdens de afgeronde NIMA-studie communicatie en als cursist van een leergang voor webschrijvers.

Daarom ben ik thuis in vertolken van gedachten en schrijven van teksten voor zowel de zakelijke als creatieve markt, op uw website dan wel in brochure of personeelsblad!

 

VisionZ bedrijfscommunicatie